İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ankapres  Metal Şekillendirme Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak biz, ticari araçlar ve trenler için bitmiş oturum sistemlerinin tasarımı, üretimi ve satış faaliyetleri sırasında çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliğinin en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

 

Bu kapsamda politikamız;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal, uluslararası yasal ve diğer şartlara uymak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak,
 • Riskleri belirleyip kazasız, güvenilir bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Güvenlik bilincini yükseltmek amacı ile eğitimler düzenleyip, çalışanlarımızın farkındalığını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın sorumluluğu, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanmak, kurallara uymak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunmak

 

Ankapres faaliyetlerinin ve ürünlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili etkenleri belirlemek, tanımlamak ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için ISO  45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ‘nin devamlılığını sağlamayı taahhüt eder. Bu önemli İş Sağlığı ve Güvenliği etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedefler;

 • Tüm süreçlerde riskleri belirlemek,
 • Yaralanmalar, sağlık sorunları ve mesleki hastalıkların azaltılması ve önlenmesi.
 • İş sağlığı ve güvenliği politikasının, yönetim tarafından açık bir liderlikle doğru biçimde geliştirilmesi
 • Kuruluşun itibarındaki iyileşme.
 • Kuruluşun mesleki sağlık ve güvenlik hedeflerinin daha kesin bir tanımı.
 • Daha fazla motive olmuş çalışanlar, danışma ve katılımı artırdı.
 • Yönetim tarafından liderliği, yönetim sistemine olan bağlılığını ve ona uyumu
 • Daha iyi risk kontrolü ve geliştirilmiş iş sağlığı ve güvenliği performansı ve sonuçları.
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanların çalışanlara sağlanması
 • Acil durum hazırlık planlarının oluşturulması
 • Çalışanlar için çalışma alanı ergonomisinin oluşturulması ve iyileştirilmesi
 • Kimyasalların çevre politikası mevzuatlarına uygun olarak taşınması
 • Yangından korunma planlarının ve aksiyonlarının oluşturulması.

Ankapres tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika, tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize duyurulmuş olup, kamu ve üçüncü şahısların paylaşımına açıktır.

 

ASLI  AKTUZ

Genel Müdür