İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları süreçlerimizi iş önceliklerimizin ve hedeflerimizin odağında tutarak;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde iş süreçlerini şekillendiren,
  • Sürekli iyileşme ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunan,
  • İç yeteneklerine odaklanarak çalışanlarının sırasıyla; potansiyellerini fark etmesi, geliştirmesi ve kullanabilmesi için eğitim ve gelişim ortamı yaratan,
  • Çok kültürlülük ile yoğrulmuş farklılıkları bir fırsat olarak gören ve çeşitlilik ile beslenen bir çalışan profili barındıran,
  • Ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini destekleyen,
  • Öğrenmeye açık olma anlayışı ile şirket kültürüne yeni gelişmeleri entegre eden,
  • Çalışanın iş-özel yaşam dengesini destekleyen,
  • Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içinde olmayı ve uygulamalarımızı sürekli bu amaçlar doğrultusunda iyileştirmeyi hedefleriz.