ÇEVRE POLİTİKASI

Ankapres  Metal Şekillendirme Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak biz, ticari araçlar ve trenler için bitmiş oturum sistemlerinin tasarımı, üretimi ve satış faaliyetleri sırasında yaşadığımız çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

 

Bu kapsamda politikamız;

 • Çevre ile ilgili ulusal ve diğer şartlara uymak,
 • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak,
 • Çevre bilincini yükseltmek amacı ile eğitimler düzenleyip, tüm çevremizle ve yerel halkla paylaşmak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları  azaltmak,

 

Ankapres faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkilerini belirlemek, tanımlamak ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ‘nin devamlılığını sağlamayı taahhüt eder. Bu önemli çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedefler;

 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek,
 • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde  kullanmayı,
 • Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
 • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda  bulunmayı,
 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini     arttırmayı,
 • Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı, taahhüt
 • Faaliyetlerinden dolayı oluşan başta enerji, su tüketimi, iklim değişikliği, emisyonlar ve atık oluşumu gibi çevresel etkilerin kontrol altında tutulmasını, geri dönüşümün artırılmasını hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi adına “mevcut en iyi uygulamalar” doğrultusunda iyileştirme faaliyetleri yürütür.
 • Üretilen mal ve hizmetlerin, hayat çevrimi bütünü için tasarım ve planlama aşamasından, ekonomik ömrünün sonuna kadar oluşturduğu çevresel etkiyi takip eder, “Çevre Dostu Ürünler” geliştirerek bu etkilerin düşürülmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirir.
 • Kimyasal malzemelerin yönetimini sorumluluk bilincinde Çevre mevzuatlarına uygun olarak yapmak.

 

Ankapres  tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika, tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize duyurulmuş olup, kamu ve üçüncü şahısların paylaşımına   açıktır.

 

ASLI  AKTUZ

GENEL MÜDÜR